Please Wait...

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA H2E

 

PREDNOSTI BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E

Čistilna naprava H2E je pretočna biološka čistilna naprava nove generacije, ki za čiščenje fekalnih odplak uporablja bakterije rjavih morskih alg iz severnih morij. Ti mikroorganizmi za svoje delovanje ne potrebujejo kisika (anaerobne bakterije) in zmorejo v celoti razgraditi organsko blato. Biološka ČN H2E je samooskrbna in deluje po načelu težnosti brez zunanjih virov energije. Njeno delovanje uravnavamo z dodajanjem biološkega preparata H2E NET, ki vsebuje žive organizme rjavih morskih alg.

KAKO POTEKA OČIŠČEVANJE FEKALNIH ODPLAK?

Odplake iz odtokov v gospodinjstvu/objektu se najprej izlivajo v pred-usedalnik. Ta zadrži trde delce in s tem olajša nadaljnjo razgradnjo odplak. V pred-usedalniku potekajo bio-kemični procesi hidrolize in biološke ionske izmenjave, zatem pa se odpadne vode prelijejo v biološki prostor, kjer poteka razgradnja in filtracija. Biofilter je srce čistilne naprave H2E in je sestavljen iz biološkega nosilca (kristobalit), na katerem so naseljene kolonije mikroorganizmov rjavih morskih alg. Ob stiku fekalij s kristobalitom se v anaerobnem okolju (brez prisotnosti kisika) sproži mikrobiološka razgradnja organskih spojin, blato začne fermentirati in se razgrajevati. Vode, očiščene v biološki čistilni napravi H2E, lahko spustimo v naravo ali odtočne kanale, lahko jih uporabljamo za zalivanje rož, trate ali za pranje zunanjih površin.

DELOVANJE IN NADZOR

Biološka ČN H2E ne potrebuje zunanjih virov energije, zato tudi letni vzdrževalni servisi niso potrebni. Redno se dodaja biološki preparat H2E NET, s katerim obnovimo kolonije mikroorganizmov. Čistilna naprava ima nameščene revizijske jaške za kontrolo in dodajanje biološkega preparata. Občasno se morajo usedline, ki nastajajo v fazi fermentacije, odstraniti. Ob upoštevanju navodil in primernem ravnanju z odplakami se preventivno praznjenje ČN H2E za 4-člansko gospodinjstvo običajno vrši enkrat na dve do tri leta, po potrebi celo manjkrat.

 

 

15 PREDNOSTI BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV H2E

 • zanesljivo delovanje - 91,7 % učinek čiščenja KPK*
 • samooskrbna - neodvisna od zunanjih virov energije
 • neslišna - za razliko od MKCN na elektriko
 • brez neprijetnih vonjav - zaprt sistem
 • ne posega v videz okolice - podzemni vkop
 • hiter čas obdelave odpadne vode - do 6 ur
 • večnamenskost - primerna za čiščenje vseh vrst odpadnih voda
 • ne ustvarja aktivnega organskega blata - aktivno blato v celoti l00 % razgrajuje
 • nizki stroški vzdrževanja-praznjenje usedlin ob običajni uporabi in upoštevanju navodil le 1 - krat na dve do tri leta
 • brez letnih servisov - sistem ne potrebuje nadzora mehanskih delov
 • očiščena voda je znova uporabljiva - za zalivanje rož, trate, pranje zunanjih površin ...
 • modularna - omogoča naknadno razširitev
 • visoko odporno in robustno ohišje - polietilen dvoplastna plastika
 • robustna - odporna na kemične vplive, UV žarke, temperaturne spremembe, pohodna in povozna
 • ekološka - možnost nadgradnje CN za proizvodnjo električne in toplotne energije

 ZAGON BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E

Zagon čistilne naprave H2E je zelo preprost. Čistilno napravo H2E po vgradnji in priklopu na sistem pustite delovati 7 dni. Po prvem tednu delovanja v čistilno napravo dodajte biološki preparat, s katerim na biofilter naselimo kolonije mikroorganizmov.VZDRŽEVANJE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E

Čistilno napravo H2E vzdržujemo z dodajanjem preparata H2E NET. Monitoring za ČN H2E se skladno z zakonskimi določili izvaja po treh letih delovanja čistilne naprave. Ob rednem ustreznem dodajanju preparata H2E NET se razgrajuje tudi organsko blato, zaradi česar v ČN H2E nastaja manj usedlin in je odstranjevanje blata potrebno v daljših časovnih intervalih. Upoštevajte, da se s časom v ČN nabere tudi mineralno blato in druge usedline (plastični koščki, vatirane palčke ipd.), ki ne sodijo v čistilno napravo, a v odtoke zaidejo po nesreči. Mineralno blato je komunalni odpadek, ki ga po več letih iz pred-usedalnika odstranite z grabljicami in brez skrbi odložite v kontejner za komunalne odpadke. Raven usedlin lahko preverite preprosto, z daljšo leseno palico, na katero 40 cm od konca zarišete oznako. Palico vstavite skozi cev za praznjenje in preverite debelino usedlin, podobno kot preverjate nivo olja v avtomobilu. Pri odstranjevanju usedlin najprej odstranite vrhnji sloj odpadkov, za tem pa ločeno odstranite tekočine in blato, ki se nahaja na dnu pred-usedalnika.

Čistilne naprave H2E so izdelane po standardu SR EN 12566-3:2005+A2:2013 in so uvrščene na seznam ustreznih čistilnih naprav Komunalne zbornice pri GZS. www.gzs.si

 

 

EKO GEA

EKO GEA, Nejc Đorđić s.p., Ul.M.Grevenbroich 13, 3000 Celje, Slovenija

PE Šempeter, Rimska cesta 98 a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

T: + 386 (0) 3 491 07 60, F: + 386 (0) 3 491 07 61

W: www.ekogea.com , www.h2e.si , www.divinita-global.com

E:  info@ekogea.com